Friday, December 12, 2008

നശ്വരമീ പ്രണയം

കണ്ണുകള്‍ കണ്ട്മുട്ടുമ്പോള്‍ ഏഴഴകുള്ള
പൂമൊട്ടായിവിരിയുന്നു പ്രണയം
മനസ്സുകള്‍ ചേര്‍ന്നപ്പൊള്‍ വിടരനന
പൂവായി നിന്നു പ്രണയം
ഒടുവില്‍ നീചമാം കാലചക്രത്തില്‍
‍ഇതളറ്റു വീഴുന്നതും പ്രണയം

No comments: